Na een aantal maanden flink te hebben getraind, mochten 6 jeugdleden van Badminton Vereniging Dinteloord op dinsdag 3 november jongstleden examen afleggen voor het tweede deeldiploma van de badmintonsport. Met het behalen van het zogeheten deeldiploma 2 hebben de jeugdleden aangetoond zich prima te ontwikkelen in deze racketsport.

De Dinteloordse badminton vereniging werkt bij de jeugdafdeling sinds enkele seizoenen met deeldiploma's. Dit houdt in dat de jongste leden van de vereniging stapsgewijs de diverse technieken en verschillende inzichten van badminton gedoceerd krijgen. Na een periode van trainen op bepaalde onderdelen van deze sport wordt er een examen door de jeugdleden afgelegd, waarbij de ouders, broertjes, zusjes en andere familieleden aanwezig mogen zijn. Bij het deeldiploma 2 laten de examenkandidaatjes zien de service goed te beheersen en weten zij hun positie in het speelveld goed te bepalen. Daarnaast kunnen zij zelfstandig een juiste warming-up uitvoeren alvorens er wordt aangevangen aan een wedstrijd.

Door te werken met deeldiploma's zorgen de jeugdtrainers en begeleiders van deze vereniging ervoor dat er afwisselend met de jeugdleden wordt getraind en dat er op een gestructureerde wijze de diverse elementen van deze sport worden bijgebracht.

Naast deze groep jeugdige talenten is er een deel van de jeugd hard aan het trainen om hun deeldiploma 1 te behalen. Daarnaast zijn er ook jeugdleden die al verder zijn en bezig zijn met het behalen van deeldiploma 3.

jeugdtrainers Jacqueline Korb en Wilma Vogelaar  met de examenkandidaten: Jens van Dijk, Joeri den Braber, Joeri van Opdorp, Annelies Dongelmans, Chynouck van der Stel en Vanja Oldenhave

(jeugdtrainers Jacqueline Korb en Wilma Vogelaar met de examenkandidaten: Jens van Dijk, Joeri den Braber, Joeri van Opdorp, Annelies Dongelmans, Chynouck van der Stel en Vanja Oldenhave)